LayerSlider WP响应式3D滑块模板

倾尘SEO 2021年4月11日08:12:51
评论
7703 1535字阅读5分7秒
摘要

LayerSlider WP响应式3D滑块模板

54 次下载
LayerSlider WP响应式3D滑块模板
LayerSlider WP响应式3D滑块模板
★★★★★
最后更新:2021-04-11    货号:11605
产品来源:LayerSlider WP

LayerSlider WP页面模板

 • layerslider-aquarium.zip
 • layerslider-beautiful-sunset.zip
 • layerslider-beauty-shop-pack.zip
 • layerslider-blend-mode-experiment-1.zip
 • layerslider-car-show.zip
 • layerslider-client-testimonials.zip
 • layerslider-colorful-cases.zip
 • layerslider-creative-agency.zip
 • layerslider-drag-n-drop.zip
 • layerslider-dynamic-slider.zip
 • layerslider-ecommerce.zip
 • layerslider-fixed-background.zip
 • layerslider-flying-banners-2.zip
 • layerslider-furniture-slider.zip
 • layerslider-gastronomy.zip
 • layerslider-headphones.zip
 • layerslider-hiking.zip
 • layerslider-interactive-slider.zip
 • layerslider-landing-page.zip
 • layerslider-landing-screen-1.zip
 • layerslider-landing-screen-2.zip
 • layerslider-landing-screen-3.zip
 • layerslider-landing-screen-4.zip
 • layerslider-landing-screen-5.zip
 • layerslider-landing-screen-6.zip
 • layerslider-landing-screen-7.zip
 • layerslider-marketing-page-pack.zip
 • layerslider-merry-christmas.zip
 • layerslider-mini-cooper-slider.zip
 • layerslider-movie-slider.zip
 • layerslider-origami-buildings.zip
 • layerslider-origami.zip
 • layerslider-parallax-slider.zip
 • layerslider-personal-page-pack.zip
 • layerslider-photo-studio.zip
 • layerslider-play-by-scroll.zip
 • layerslider-police-lights.zip
 • layerslider-popup-modal-demo.zip
 • layerslider-popup-transparent-demo.zip
 • layerslider-resort.zip
 • layerslider-room-experiment.zip
 • layerslider-shoes.zip
 • layerslider-sky-experience.zip
 • layerslider-v6.zip
 • layerslider-vintage-clock-shows-valid-time.zip
 • layerslider-vintage-photos.zip
 • layerslider-what-is-the-time.zip

LayerSlider WP模板导入

在后台找到菜单【Elementor】,点击【我的模板】,然后找到顶部【导入模板】,点击后在上面选择下载好了的zip模板文件。然后点击【现在输入】。等待导入完成。

主商品(购买其一即可下载赠品)

编号附件插件名称汉化购买英文下载
1WordPress插件-高级视差幻灯片-LayerSlider WP汉化版【v6.11.8】购买下载

发表评论